Volg ons op:
Facebook Linkedn Twitter

Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvolging, maar ook publiekrechtelijke onderdelen zoals ruimtelijke ordening, landinrichting, agrarisch milieurecht en productiequota. Enkele onderdelen van Agrarisch recht bespreken we hieronder:

- Ruimtelijke ordening 
- Landinrichting en reconstructie 
- Landbouw en natuur 
- Agrarisch milieurecht 
- Pacht 
- Bedrijfsoverdracht / bedrijfsvormen 
- Fiscaal agrarisch recht 
- Marktordeningsrecht / Productiequota 

Bent u benieuwd naar de kosten van een Notaris voor Agrarisch recht?