Volg ons op:
Facebook Linkedn Twitter

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Notarisprijs.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Notarisprijs.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Notarisprijs.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Notarisprijs.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur of doorlinks naar wat ook.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Notarisprijs.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.